Tájépítészeti tervezés – referenciák

Tájépítész mérnökként elsősorban tájvédelmi, természetvédelmi bemutatáshoz kapcsolódó (tanösvény tervezés), tájrehabilitációs, arculattervezési – turisztikai fejlesztési munkákban veszek részt. Tájvédelmi szakértőként tapasztalattal rendelkezem környezeti hatástanulmányokban (EVD, KHV), tervek környezeti vizsgálatában, értékelésében (2/2005. Kormány rendelet alapján). A tájépítészeti tervezési feladatok megvalósítása során rendszeres kapcsolatban állok más szakterületek képviselőivel (pl. biológus, hidrobiológus, környezetmérnök, építőmérnök, építészmérnök). Élővilágvédelmi szakértői jogosultsággal is rendelkezem.

Erdei tanösvény, mint ökoturisztikai létesítmény

Egyedi tervezésű, interaktív tanösvény tábla

Mocsári és vízinövényzet a zalakarosi tavon

Dekoratív növénykiültetés a zalakarosi tavon

A zalakarosi termáltó esetében a vízi- és mocsári növény telepítési tervben, a tó üzemeltetési tervben, és a tanösvény tervében is részt vettem.

Legfontosabb referenciáim a SZIE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék tervezői csapatának tagjaként:

 • Nyergesújfalu, környezeti hatásvizsgálat, tájvédelmi munkarész – OKTVF 14/139-20/2008. sz. hiánypótlási felszólításában foglalt kiegészítő vizsgálatok. (társtervezőkkel, 2008) Megbízó: HOLCIM Hungária Cementipari Zrt. BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék. Budapest.
 • Jásztelek kultúrtörténeti egyedi tájértékeinek katasztere (társszerzővel, 2010). BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék. Budapest.
 • Váli-völgy vizes élőhelyeinek fejlesztési mintaprogramja (társtervezőkkel, 2013). Megbízó: Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Pagony Táj- és Kertépítész Iroda – BCE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék.
 • Rácalmás város környezetvédelmi programja 2016-2022 (társtervezőkkel, 2016). Megbízó: Rácalmás Város Önkormányzata. SZIE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék. Budapest.
 • Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégia, szakági munkarészek (társtervezőkkel, 2016). Megbízó: Dunavarsány Város Önkormányzata. Generáltervező: HÉTFA Elemző Központ Kft.

Legfontosabb referenciáim egyéni tervezőként:

 • Természetismereti vízitúra a Velencei-tavi tanösvényen – túravezető füzet (társszerzőkkel, 2003) Velence-tavi Vízi Sportiskola. Gárdony.
 • „Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték.” Döntés előkészítő szakmai anyag a Velencei-tó Helyi Értékeinek rendszerezése a fenntarthatóság megőrzése érdekében (társszerzőkkel, 2012). Megbízó: Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület.
 • „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú ÉMOP-2.1.1/A-12- K1-2012-0008 és ÉAOP-2.1.1/E-12-K1-2012-0009 kódszámú projekt megvalósítása Poroszló – Hortobágy Halastó vá. Kerékpárút. Stratégiai környezeti vizsgálat (2/2005. Korm. rend. szerinti környezeti vizsgálat)(társtervezővel, 2013). Megbízó: Tisza- Tavi Turizmus Fejlesztő Egyesület, generáltervező: Ökoterra Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
 • Hiánypótlás a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2013. július 16-án kelt, 150-4/5/2013. számú végzésében foglaltak alapján. Védett növényfaj egyedei áttelepítési terve (Zalakaros, 264/11. hrsz.) (társtervezővel, 2013). Megbízó: Zalakaros Város Önkormányzata.
 • Az ozmánbüki víztározó (hrsz. 016/1, 016/3) turisztikai fejlesztése – környezetrendezési terv (társtervezőkkel, 2013). Megbízó: Radányiné Lebics Mária (8999 Zalalövő, Széchenyi út 46.).
 • Geohidroterv Kft. Debrecen-Szikgát telephelyén lévő veszélyes hulladéklerakójának környezetvédelmi felülvizsgálata – élővilágvédelmi munkarész (társtervezővel, 2014). Komfortkert Kerttervező és Kertépítő Kft. Megbízó: Geohidroterv Kft. Budapest.
 • Tanösvény kiviteli terve – Zalakaros, Termáltó és Ökopart, I. ütem (társtervezőkkel, 2014). Megbízó: Zalakaros Város Önkormányzata.
 • Látványtó – növénytelepítési koncepció, Zalakaros, Termáltó és Ökopart (társtervezőkkel, 2015). Megbízó: Zalakaros Város Önkormányzata.
 • Főváros vizes élőhelyeinek felmérése (társszerzőkkel, 2015). Megbízó: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Budapest.
 • Budakalász Klisovác utcában kb. 8500 m2-es telken ökoturisztikai bemutatóhely birtoktervezetének (háziállatfajták, állatsimogató, fűszer- és gyógynövénykert,) terve (társtervezőkkel, 2016). Generáltervező: EDAL Bt. Felcsút.
 • Balatonakarattya Településrendezési eszközeinek módosítása (Balatonakarattya 132/2015. (XII.28.) sz. önk. határozat melléklete szerinti területekre vonatkozóan) Véleményezési tervdokumentáció III. Környezeti vizsgálat (társszerzőkkel, 2016). Megbízó: Raw Development Kft. Budapest. Generáltervező: TÁJOLÓ-TERV Kft.
 • Alsónémedi kavicsbánya nyitásának engedélyezéséhez készült Natura 2000 hatásbecslés (társszerzőkkel, 2016). Megbízó: Szigetkavics Termelő és Kereskedelmi Kft. Generáltervező: Ökoterra Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Budapest.
 • A Váli-völgy vízrendezési feladatai, előzetes vizsgálati dokumentáció, tájvédelmi munkarész (társtervezőkkel, 2016). Generáltervező: EDAL Bt. Felcsút.
 • Lombkorona sétány, természetvédelmi bemutatás – műszaki leírás. Vöröshídi tanösvény – A fekete harkály birodalma. Süttő – Tardos (2016). Megbízó: Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Generáltervező: ADU Építésziroda Kft.

 

Egyéni vállalkozói tevékenységek (székhelye: 1046 Bp., Munkácsy M. u. 58/a, adószáma: 67282304-2-41):

 • 711104, Táj- és kertépítészeti tervezés (fő tevékenység)
 • 749010, Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés
 • 749035, Műszaki tanácsadás
 • 855901, M.n.s. egyéb oktatás
 • 855903, Nyelvi magánoktatás
 • 932901, M.n.s. egyéb szabadidős tevékenység

Szakmai partnerek

 • A.D.U. Építésziroda Kft.
 • EDAL Környezettervező Bt.
 • Ökoterra Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
 • Patkós Stúdió