2023: aktuális környezetvédelmi kihívások szakértői támogatása

2022. év vége két olyan eseményt is tartogatott, amelyeket örömmel olvastam, és szívesen támogatok szakmai felkészültségem, tapasztalataim birtokában.

EU Biodiverzitási keretstratégia: védetté nyilvánítási és helyreállítási projektek

Az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye kapcsán 2022. decemberében Kanadában, Montreálban rendezte meg a 15. konferenciáját (COP 15). A rendezvényen a felek elfogadták a biológiai sokféleségre vonatkozó, 2020 utáni globális keretet, amely célokat határoz meg a természet védelmére és helyreállítására irányuló globális intézkedések irányításához 2030-ig. A megfogalmazott célok számos, tájvédelmi szakértői és élővilágvédelmi szakértői támogatást igénylő kihívást rögzítenek. A két legfontosabb, releváns célkitűzés a következő:

  • védett területeket kell létrehozni az EU szárazföldi és tengeri területeinek legalább 30%-án,
  • az EU-ban 2030-ra helyreállítani a romlásnak indult ökoszisztémákat konkrét kötelezettségvállalások és intézkedések révén (pl. EU-szerte 3 milliárd fát kell ültetni).

Ennek megfelelően új, védett természeti területek kialakítására lehet szükség, melyhez megalapozó dokumentáció / védetté nyilvánítási javaslat, természetvédelmi kezelési terv elkészítésével foglalkozunk. Szintén élővilágvédelmi és tájvédelmi kihívás lehet az élőhelyek, degradált tájrészletek helyreállítás, tájrehabilitációja, ezek koncepcionális, engedélyezési, kiviteli terveinek elkészítése.

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve: megújuló energia beruházások tájbaillesztése

Az Európai Bizottság elfogadta az 5,8 milliárd euró keretösszegű magyar helyreállítási tervet. Ami a környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem számára a legfontosabb, hogy a terv komoly vállalásokat tartalmaz a lakossági és céges napelemek és naperőművek és a szélenergia magasabb szintű kihasználása kapcsán. A megújuló energiaforrások terjedése jó hír, kedvező folyamat, de itt is szükség van a megfelelő kontrolra és koordinációra, hogy ezek a potenciális beruházások ne járjanak a helyi élővilág, tájkép értékeinek károsításával. A hazai gyakorlat szerint ez hatástanulmányok (környezeti hatástanulmány, előzetes vizsgálati dokumentáció, Natura 2000 hatásbecslés), illetve tájbaillesztési tervek készítésével kezelhető.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *