Aktuális kutatások a tájépítészet, tájvédelem területén

Aktuális kutatások a tájépítészet, tájvédelem területén
Aktuális kutatások a tájépítészet, tájvédelem területén

Tájvédelmi szakértőként folyamatosan követnem kell az aktuális kutatási eredményeket és újdonságokat a saját szakterületemen belül, és egyetemi oktatóként magam is foglalkozom kutatási tevékenységgel. Ezek eredményeként tudományos, vagy ismeretterjesztő publikációk születnek: ebben a bejegyzésben néhány idei cikket ismertetek, amelyeket első szerzőként vezettem, vagy közreműködtem bennük.

Tájjal oktatás

Szakmánk büszkén képviseli, hogy saját tájépítészeti folyóirattal is rendelkezik (4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat). Ebben szerepelt egy nemzetközi konferenciához kapcsolódóan (World Wide Landscapes) egy írásom, amelyben a tudománykommunikáció és az ökoturizmus aktuális kihívásait tekintettem át.

Gondolatom kiindulópontja, hogy a tájépítész olyan szakember, aki komplex tudásával az élhető, fenntartható tájak, települések, jól működő közösségek kialakulásához, a társadalmi érdekek és környezeti – ökológiai feltételek egyensúlyához hozzájárul. A siker alapja a társadalmi ismertség és elismertség. Ehhez ma már olyan tudatos, tervezett, felépített tevékenység szükséges, amelyben a képzőhelyek, a felsőoktatási intézmények vezető szerepet játszanak, részben a saját marketing tevékenységük részeként. Az egyetemek tehát szakmaorientációs törekvéseik során egyben tudomány- és szakmakommunikációt is megvalósítanak.

A cikk célja összefoglalni a Tájépítészeti és Településtervezési Kar tudománykommunikációs tevékenységét, melynek része kell hogy legyen a társadalom tájról alkotott képének megismerése is. A táj kommunikációja egy tájépítész számára természetvédelmi bemutató létesítmények megfogalmazása során tervezőként is lehetséges, illetve fordítva megközelítve: a természetvédelmi bemutató létesítmények tartalmának vizsgálata információt adhat annak feltárására, mit kaphat, mit tudhat a társadalom a tájról.

A cikk elérhető a Researchgate oldalamon, több más írással együtt: https://www.researchgate.net/publication/343828008_Education_with_the_landscape_-_challenges_in_science_communication_and_ecotouris

Élményt adó tanösvényekkel a tájról számos információ átadható.
Kollégáimmal tanösvény készítés során a tájélményt kívánjuk közvetíteni, látványos grafikával (közreműködtek: Becsei R., Cser J., Cser J.M., Erdei T., Lugosi F., Madácsi F., Németh O., Pór K., Turi E., Vidák B.

Tájkép, ahogy mi látjuk

Akik követik írásaimat, tudják, hogy régóta foglalkozom a Velencei-tóval. Jelenleg is folyik a partvédőművek átépítése, felújítása, ami számos változást sejtet egy tájvédelmi szakértő számára. Nem “csak” használati és ökológiai szempontból számottevő a változás, de tájképi értelemben is. És ezek a változások a helyi lakosság és a látogatók számára már az építés során feltűnőek. Ezzel a kiindulóponttal kérdeztük meg embereket különböző partszakaszok látványáról, a lakosság preferenciáiról Cai Xuecheng PhD hallgatómmal.

Az első eredmények egyértelműen rámutatnak, hogy az emberek számára az ökológiai, vízminőségi szempontból jelentős partszakaszok kevésbé vonzóak. Ez pedig számos tájkommunikációs feladatot vetít előre tájvédelmi szakemberek számára. A cikk a Landscape and Environment folyóiratben kapott helyet: https://ojs.lib.unideb.hu/landsenv/article/view/7099/7582

Zöldhomlokzatok, mint levegőminőség-védelmi megoldások

Budapesten, mint sok más nagyvárosban kevés a hely, és sok a környezeti probléma. Weisz Szilvia, tájépítészmérnök MSc-s hallgatóm kutatásában erre keresett megoldást zöldhomlokzatok alkalmassági vizsgálatával. A cikk konkrét számszerű eredményeket közöl, mennyi por lenne megköthető, ha a kiválaszott fővárosi mintaterületeken különböző technológiával zöldhomlokzatokat alakítanának ki. A cikket a Tájökológiai lapok fogadta be: http://www.tajokologiailapok.szie.hu/pdf/201902/09_Weisz.pdf

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *