Balatonakarattya, környezeti vizsgálat

Környezeti vizsgálat, értékelés

A környezeti hatásokat nem csak egyes beruházásokra lehet vizsgálni, hanem tervekre, programokra is.
A 2/2005. Kormány rendelet alapján például településrendezési tervek módosítása esetén szükséges lehet áttekinteni már ebben a korai tervezési fázisban, hogy a változások milyen Balatonakarattyai tájrészletkövetkezménnyel lesznek a természeti erőforrások készleteire, felhasználására, környezeti elemek és rendszerek (köztük a táj!) közvetlen/közvetett terhelésére. Ennek megítéléséhez vizsgálni kell az összhangot más tervekkel, továbbá a jelenlegi környezeti állapotot.

A Tájoló-Terv Kft-nek köszönhetően részt vehettem Balatonakarattya településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti vizsgálat, értékelés készítésében. A feltárt lehetséges problémák jelentős része maximálisan tájvédelmi témakörbe tartozik, hiszen a táj használati lehetőségeit, a tájökológiai adottságokat, illetve a táj- és településképet módosíthatja!

Balatonakarattya egyik egyedi természeti adottsága a magaspart, amely egyrészt beépítésre igen érzékeny, másrészt igen kedvező feltárulásokat, 

látványkapcsolatokat eredményez: tájvédelmi szempontból kiemelkedő adottság!

Élőhely, ökológiai folyosó

Bár növényállománya részben spontán betelepült, gyomfajokkal is jellemezhető, de élőhelyi funkciója számottevő (pl. itt költő, táplálkozó védett madárfajok miatt), és ökológiai folyosóként is
funkcionál. Szintén nem átlagos, hogy a közigazgatási területen még jelen van egy nagyobb kiterjedésű, természetközeli élőhelyfolt a Balaton part mellett. A tervezett változások megítélése során ezeket a táji adottságokat hangsúlyozottan figyelembe kellett venni.

Véleményünk szerint a településrendezési terv szándékolt módosítása egyértelműen illeszkedik a térségben jelenlévő és fejlesztéspolitikai koncepciókban vázolt turisztikai fejlesztési célokhoz, ezzel együtt egyes konkrétumoknál korrekcióra tettünk javaslatokat. A parti területeken a nagyobb épületmagasságok tájkép- és településkép-védelmi szempontból nem kedvezőek. A természetközeli élőhelyek zavarása, beépítése a település számára is értékek elvesztésével, a vonzerő csökkenésével járna. A táj használata várhatóan intenzívebbé válik, de nem csak a beépítést illetően: egyes területeken, időszakosan számolni kell a forgalomnövekedésből adódó környezeti hatásokkal, forgalomszervezési problémákkal, közműigények növekedésével.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *