Kutatás? Gyermekek tájidentitásának vizsgálata Agárdon!

Tájtervezés – tájvédelmi kutatások

Tájépítész mérnökként elsősorban tervezési feladatokban, és tájvédelmi szakértői tevékenységben veszek részt, de ezeket jól kiegészítik a megalapozó tudományos kutatások. Tájvédelmi területen a kutatások kiterjedhetnek tájökológiai területekre (pl. tájhasználat és természeti adottságok összefüggéseire), tájesztétikai kérdésekre, illetve a táj társadalmi kérdéseire egyaránt. Jákli Eszter PhD hallgatóval (SZIE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék) készített kutatásunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a gyerekek hogyan kapcsolódnak a környezetükhöz: milyen mentális képet alkotnak a tópartról, milyen helyeket kedvelnek és tartanak fontosnak a környezetükben.

Térképek és rajzok

A tájidentitás kutatás során a Velencei-tó déli partján elhelyezkedő Agárd általános iskolájában 4 osztályt: két harmadikost, egy hetedikest, és egy nyolcadikos közösséget vizsgáltunk, így összesen 112 gyermek vett részt a kísérletben. Mentális térképezéssel, szabad asszociációs rajzoltatással vizsgáltuk a gyerekek és lakókörnyezetük, illetve a környező táj kapcsolatát. Kísérletünkben a felsősöket arra kértük, hogy rajzolják le Agárd térképet, illetve az alsósoknak és a felsősöknek is készíteniük kellett egy rajzot a tópartról is. Egy rövid, kitöltőre vonatkozó alapvető háttérváltozók rögzítését célzó kérdőívvel, illetve néhány további kérdéssel egészítettük ki a rajzos vizsgálatot.

{Gyerekrajz, mint tájidentitás kutatási eszköz}

Nádas, halak, lidós partok

A kapott eredményekből számos érdekes, és tájvédelmi szempontból hasznos következtetés levonható, amelyből néhányat kiemelek az alábbiakban. A „Mi az az 5 szó, ami eszedbe jut a tópartról?” kérdésre összesen 114 asszociáció különböző kifejezéssel válaszoltak a diákok. Az 5 leggyakoribb kifejezés: strand/strandolás/fürdés, víz, nádas, barátok. A mentális térképezés alapján jól látszik, hogy a hétköznapi – közösségi élet helyszínei a meghatározóak: kereskedelmi – vendéglátó intézmények és szolgáltatások helyszínei, iskola, sportpálya, vízisport iskola, tornacsarnok. A „tópart” önállóan is megjelenik a mentális térképeken, illetve gyakoriak a különböző tóparton elhelyezkedő tájelemek pontosított megnevezéssel, elsősorban strandok és kempingek. Az alsósok szabad asszociációs rajzain leggyakrabban megjelenő természeti elemek a nap, nádas, homok, madarak és a túlpart képe. A felsősök rajzain a leggyakoribb természeti elemek: nádas, halak, madarak. A nádas tehát egyértelműen a Velencei-tavi táj identitáseleme!! Az emberi tevékenységek sorából itt is a strandolással összefüggő rajz a leggyakoribb.

korábbi tájökológiai kutatásaink eredményeivel (a Tájvédelmi kutatás menüpont alatt több letölthető is) legjobban a partvédelem esetében összevethetőek a jelen tájidentitás kutatásból leszűrhető eredmények. A legtöbb esetben lidós és cölöpös partokat ábrázoltak a kutatásban részt vevő gyerekek: a teljes Velencei-tó és Agárd esetében egyaránt legrövidebb partszakaszokra jellemző (!!) lidós partok tehát a gyerekek számára a legjelentősebbek, az ide kötődő emlékek, a használati lehetőségek sokfélesége, a víz szabad megközelítésének élménye egyaránt kiemeli ezeket a típusokat. A kutatás folytatásaként, a tájvédelmi céloknak megfelelően, a tájidentitás növelése érdekében a tájhoz kötődő érzelmek erősítését, a pozitív kapcsolódási pontok létrehozásának lehetőségeit, potenciális fejlesztési lehetőségeit vizsgáljuk!

Köszönettel tartozunk az együttműködésükért Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola agárdi tagintézményének, a résztvevő tanároknak és diákoknak.[:]

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *