Megújul a Tiszakécskei Holt-Tisza

Megújul a Tiszakécskei Holt-Tisza
Megújul a Tiszakécskei Holt-Tisza

A táj rendezésétől az erdősávokig

A Tiszakécskei Holt-Tisza revitalizációjára – a 1997-2003-es beavatkozások után – újabb lehetőség nyílik a Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program keretein belül. Az aktuális célok, feladatok meghatározásakor már a 2017-ben elfogadott Nemzeti Tájstratégia szellemiségében dolgoznak a tervezők / dolgozunk (társtervezők a “saját” munkarészekben: Becsei Renáta, Mácsai-Cser Júlia), amelynek alapvető küldetése a táji adottságokon alapuló felelős tájhasználat. Ha egy ilyen nagyságú holtág “megújul” az több léptékben feltételez tervezést! Először a táj-léptékében kell végiggondolni a jövőképet, a használat intenzitását, formáit, a turisztikai formákat. Aztán lehet lefelé haladni, pl. egyes zöldfelületekre (hol legyenek parkok, milyen funkciókat kapjanak). … és ha még lejjebb lépünk, akkor már a tervező feladata eldönteni, hogyan kell egy olyan erdősávot kialakítani, ami pufferfunkciót lát el! 😉

Mi az a puffersáv??

A holtág fejlesztésének, hasznosításának, a vízi sportok megélésének, a természeti értékek megőrzésének alapfeltétele a VÍZMINŐSÉG. Ennek sok feltétele van, az egyik, hogy a környező területekről nem mosódjon be sok olyan anyag, ami az algásodásnak kedvez. Erre egy eszköz olyan erdősávokat kialakítani, amelyek ezt mérsékelni tudják. A mezőgazdasági, környezetvédelmi és hidrobiológiai szakirodalomban régóta ismert a puffersávok jelentősége a felszíni vizek minőségének megőrzésében (hordalékok, eutrofizációt okozó növényi tápanyagok bemosódásának mérséklése), de ilyenek tudatos tervezésére, kialakítására ritkán van reális lehetőség. A Holt-Tisza fejlesztése kapcsán zöldfelületi elemek nem „csak” a rekreációs funkciók biztosítása érdekében tervezettek, hanem a fenti ökológiai szempontok kiszolgálása érdekében!

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *