Tájvédelmi szakértői tevékenység

tajvedelmi-szakertoi-3-e1508440339565.jpg
tajvedelmi-szakertoi-2-e1508440314492.jpg
tajvedelmi-szakertoi-12-e1508440360159.jpg

Mi a tájvédelem?

Tájjelleg/tájkarakter, tájkép, településkép, település arculat, tájhoz kötődő hagyományok, érzelmek, táji értékek (köztük tájképi értékek), egyedi tájértékek, tájidentitás. Ez a tájvédelem. Ha ezekkel a kapcsolatos problémák merültek fel az Ön településén, szeretne előrelépni a helyi értékvédelem területén, vagy egy terv tájvédelmi munkarészét szeretné jó színvonalon megoldani, akkor jól jön egy tapasztalt tájvédelmi szakértő (297/2009. Korm.rend. szerint).

A “táj-ügyének” fontosságát már 1935-ben rögzítette az első, természetvédelemről szóló törvény: „olyan tájrészek, sőt egész tájak is, amelyek a tájképi szépségüknél, vagy egyéb kedvező természeti tulajdonságaiknál fogva a természetélvezet (turistaság, kilátás és tartózkodás) vagy a testedzés szempontjából különösen becsesek”. A tájvédelem alapvető kérdéseit jelenleg az 1996. évi LIII. a természet védelméről szóló törvény szabályozza, önálló fejezetként. Igaz, az ebben rögzített feladatoknál szakmánk szélesebb körűen értelmezi a mozgásteret: a tájvédelmet tájépítészeti/szakmai szempontból a tájrendezés egyik részterületének tekintjük, amelynek célja a táj meglévő – a társadalom számára kedvező – adottságainak megőrzése (Csima 2006).

A táj, természet szeretete miatt, ne csak jogszabályok okán hívjon!

2005-ben hazánk is aláírta az Európai Táj Egyezményt, 2008. februárban lépett életbe a törvény az abban foglaltak kihirdetéséről és végrehajtásáról (2007. évi CXI. törvény). A nemrégiben megszületett, kormányhatározatként rögzített Nemzeti Tájstratégia számos új lehetőséget jelent legszűkebb szakterületemen! Mit jelent ez a gyakorlatban? Például a tájban megjelenő új létesítményeket tájba kell illeszteni, hogy azok esztétikai, használati és ökológiai szempontból is integráns részei legyenek a befoglaló tájrészletnek. Ez a feladat előkerülhet egy környezeti hatástanulmány, előzetes vizsgálati dokumentáció tájjal, tájvédelemmel foglalkozó fejezeteként (314/2005. Korm. rend.), építési engedélyezési terv szakági részeként (312/2005. Korm. rend.), vagy akár kihívást jelenthet egy szabvány szerint (MSZ 20378:2018) készítendő, önálló tájbaillesztési terv is!

Hiszem, hogy azért ennél is többről van szó. Ha ránézünk egy tájképre, az mindig információkat mesél nekünk helyi közösségekről, az értékrendjükről, szokásaikról, megélhetésükről, hétköznapjaikról, egy történeti folyamat részeként. A tájban mindig ugyanúgy benne van az ember, a kultúra, a humánum, ahogy a természeti alapok. Ezt a munkát szenvedélyesen lehet szeretni.