Tájkarakter alapú tájtipizálás

Tájkarakter alapú tájtipizálás
Tájkarakter alapú tájtipizálás

Az Európai Tájegyezmény teljesítése

Magyarország csatlakozott az Európai Tájegyezményhez, melynek alapvető elvárása a tájak számbavétele, karakter szerinti lehatárolása és leírása. A tájkarakter területek meghatározása a tájtervezési, tájvédelmi szakértői tevékenységhez is fontos lenne, hiszen többek között viszonyítási alapot jelent a változások, tájbaillesztés megítéléséhez. 2018. júniusban a Lechner Ödön Tudásközpont adott otthon a tájkarakter alapú tájtipizálás kidolgozására szervezett szakmai rendezvénynek.

Hogyan határoljunk le tájakat?

A táj tipizálás többféle megközelítése ismert, számos előkerült a megbeszélésen, amelyek közül számomra egyértelműen a holisztikus szemlélet szimpatikus, hiszen a természeti, kulturális jellemzők mellett a percepcionális tényezők (érzékelhető elemek, elsődlegesen a látvány, de mellette szóba jöhetnek a hangok, illatok, összenyomás – „buttom up” megközelítés, terepi felmérést feltételez) is szerepet kapnak. Ez persze kombinálható parametrikus / térinformatikai lehatárolással, amelyre példát jelent a Belgiumban alkalmazott megközelítés.

A Lechner TK már 2017. februárjában létrehozott egy tanulmányt “A hazai tájkarakter alapú tájtipizálás célrendszerének és a gyakorlati alkalmazás lehetséges területeinek előzetes meghatározása” címmel. A dokumentum specifikus céljai:

  • A táj, mint térbeli referenciarendszer elfogadása a tudományos–tervezői gyakorlatban
  • A tájkarakterhez kapcsolható gazdasági értékek számbavétele a döntéshozatalban
  • A tájhoz kapcsolódó hatósági eljárások eredményesebbé tétele, a megelőzés elvének jobb
    érvényesülése
  • Erősödik a tájjal kapcsolatos társadalmi érzékenység

Az átfogó szakmai anyag teljes áttekintést nyújt a jelenleg hatályos szabályozási környezetről és a hazai területi, települési tervezés rendszeréről. Érdemes kiemelni a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, amely felhatalmazása alapján készülő településképi arculati kézikönyvek és településképi rendeletek megalkotásakor már jól jönne, jól jött volna, ha rendelkezésre állnának tájkarakter-típusok, tájkarakter-területek. Mivel a kézikönyvek készítése már megtörtént / folyamatban van, legközelebb ezek felülvizsgálatakor hasznosítható a tájtipizálás.

A worshop és a szakmai munka nyáron is folytatódik, jelenleg kérdést jelent, hogy a tájkarakter-területek milyen indikátorok alapján határolhatóak le, és ezek mely adatbázisokból feltölthetőek országos szinten. Különösen izgalmas itt is a percepcionális indikátorok köre: pl. zártság/nyitottság, kedvezőtlen látványelemek, nyugodtság, történetiség, égbolt korlátozottság, belátható tér nagysága… És természetesen a tájkarakter alapú tájtipizálás ismét felvetette a szakmai fogalmak egységesítésének igényét és szükségességét (pl. tájjelleg/tájkarakter, tájrészlet, tájbaillesztés…)!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *