Tájvédelem a tájökológiában

Tájas szakemberek konferenciája

A tájépítészeti tervezési feladatokat – és ezen belül részben a tájvédelmi feladatokat – alapvetően táplálja, megalapozza, támogatja a tájökológia tudományterülete, új kutatási eredményekkel. Elsődlegesen egy területre jellemző életközösségek közötti komplex ok-okozati viszonyokra irányulnak a tájökológiai kutatások, ahol a térbeli elrendeződés vizsgálatának nagy szerepe van. Számos szakma képviselői kapcsolódnak ehhez a témakörhöz, így a szegedi VII. Magyar Tájökológiai Konferencián is voltak ökológusok, tájépítészek, erdészek, turisztikai szakemberek, építőmérnökök stb.

A tájökológiai hazai aktualitásai

Személyesen is részt vettem az említett május végi szakmai rendezvényen, amelyet a szakterületemhez legközebb álló seregszemlének és információforrásnak tekintek. Most is megvolt a „rácsodálkozás” élménye: ki-mit kutat, ki-hogyan érzékeli a tájat, mit tart fontos kérdésnek a táj működéséből. A számos előadásnak csak részén tudtam részt venni, de szerencsére az online tanulmánykötetben mindennek utána tudok olvasni. Tájvédelmi szempontból különösen érdekesek voltak a tájkarakter és tájpercepció kutatásra irányuló témák, a táj- és településképi értékelések, de a tervezési munkáim miatt kíváncsi voltam a turisztikai szakemberek megközelítésére is.

Tájbaillesztés, mint tájvédelmi feladat

saját előadásom kevésbé tudományos, inkább gyakorlati megközelítésű volt: a zalakarosi tervezési tapasztalatokat osztottam meg a kollégákkal, illetve társszerzőként részt vettem egy tájidentitáshoz kapcsolódó kutatásban. A védett növények áttelepítése, a termáltó növénytelepítése, a tanösvény tervezése összességében értelmezhető az új tájelem-együttes ökológiai, esztétikai és funkcionális tájbaillesztésének. Külön öröm volt, hogy Csima Péter szintén tájbaillesztési esettanulmánnyal készült a konferenciára (külszíni bányához kapcsolódó tervezési, kivitelezési feladatok).